İçeriğe geç

Çelişik ne demektir felsefede

Çelişik ne demektir Felsefede?

Felsefede çelişik, bir ilke ya da görüşün kendi kendisiyle çelişmesi anlamına gelir. Çelişikler çoğu zaman özellikle mantık felsefesinde önemli bir konudur. Bir çelişik, mantıksal olarak geçerli olmayan bir durumdur ve genellikle bir kişinin mantıksal olarak tutarlı bir argüman yapmasını engelleyebilir.

Çelişiklerin felsefede genel olarak üç türde toplandığı söylenebilir. Bunlar, karşıt iddiaların çelişkisi, çalışılmamış veya çalışılmış çelişkilerdir. Karşıt iddiaların çelişkisi, iki karşıt ve birbiriyle çelişen iddiaların birbirine karşı çelişmesidir. Örneğin, bir kişinin “Tüm insanlar kötüdür” ve “Tüm insanlar iyidir” gibi iki karşıt iddiasının bir arada olması çelişkiyi oluşturur. Çalışılmamış çelişkiler ise, herhangi bir mantıksal çözüme sahip olmayan iki argümanın bir arada olmasıdır. Örneğin, bir kişinin “Tüm insanlar kötüdür” ve “Çoğu insanlar iyidir” gibi iki argümanın bir arada olması çelişkiyi oluşturur. Çalışılmış çelişkiler ise, mantıksal olarak çözülebilecek ama çözülmesi zor olan iki argümanın bir arada olmasıdır. Örneğin, bir kişinin “Tüm insanlar kötüdür” ve “Herkes kötü değildir” gibi iki argümanın bir arada olması çelişkiyi oluşturur.

Felsefede çelişkilerin çözümü, mantıksal çözümler aracılığıyla yapılır. Mantık felsefesinde, çelişkinin çözümü için iki yaklaşım vardır. Birincisi, çelişkileri ortadan kaldırmak için iki argüman arasındaki çelişkiyi çözmek ve güçlü bir argüman elde etmektir. İkincisi ise, çelişkiyi ortadan kaldırmanın dışında, çelişkiyi kabullenmek ve çelişkilerin doğasını kabul etmektir.

Felsefede çelişkiler, özellikle mantık felsefesinin özünü oluşturan önemli bir konudur. Çelişkilerin çözümü, mantıksal çözümler aracılığıyla yapılır ve çelişkileri ortadan kaldırmak ya da kabullenmek gibi iki yaklaşım vardır. Bunların her ikisi de felsefede çelişkileri çözmek için kullanılan önemli yaklaşımlardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir